Belysningsentreprenad Erska gång och cykelväg

2015-01-05

Uppdragsgivare: Erska gång och cykelbaneförening /Bjärke Energi

Uppdrag: Anlägga ny belysning Sollebrunn – Gräfsnäs

Form: Totalentreprenad

Start: Vintern 15

Färdigställande: Vintern 2014/2015.

Ordervärde: Mindre än 1 MSEK.