Brobygge över Säveån

2015-12-06

Ibland är inte arbetsförhållandena vad man tänkt sig. Har skall så småningom bli en bro över till Borgensgatan