Dagvattenläggning

2016-01-27

Markförhållandena va inte på våran sida denna gång, fick ta till kasetter för att kunna garantera säkerheten för anläggarna där nere.