_MG_2656

E Sundell AB har sitt huvudfokus på schaktning, anläggningsarbeten samt mark- och grundläggningsentreprenader avseende infrastrukturella lösningar för gator/vägar, VA, bygg och grunder. Våra uppdragsgivare står i huvudsak att finna inom offentlig verksamhet såsom kommuner och statliga företag/myndigheter.

Under rubrikerna Referenser och Aktuellt kan du läsa mer om såväl pågående som avslutade projekt för att få en uppfattning om vilken typ av arbeten vi utför.