_MG_0641

Företagsfakta E Sundell AB

Grundat: 2006.

Ägare/VD: Erik Sundell.

Säte: Krangatan 10, Alingsås.

Omsättning: 25 MSEK.

Antal anställda: 12-15 st beroende på säsong.

Marknad: Ca 4 mils radie runt Alingsås.

Uppdragsgivare: I huvudsak offentliga aktörer såsom kommuner och statliga företag/myndigheter.

Uppdrag: Schaktning, anläggningsarbeten samt mark- och grundläggningsentreprenader avseende infrastrukturella lösningar för gator/vägar, VA, bygg och grunder.