_MG_0618

Beskrivning av verksamhetssystem gällande kvalitet, miljö och arbetsmiljö

Vi på E Sundell AB arbetar idag med att utveckla vårt verksamhetssystem. Målet är ett levande system som genom ständiga förbättringar med större fokus på produktionen ger en bättre slutprodukt där fel och brister är minimerade. Målsättningen är att i framtiden bli certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001. Vi strävar efter att arbeta mot de målen och att ständigt förbättra oss. Ett steg i den riktningen är vår miljödiplomering 2011.

På E Sundell har vi anställda som har sina rötter i företag där de arbetat efter ISO. I och med detta har det präntats in en övertygelse om att ISO-certifiering är positivt och en självklarhet för E Sundell AB där kvalitetstänk, ordning och reda samt klara rutiner och information är en av nycklarna till nöjda kunder samt lönsam verksamhet.

Vårt verksamhetssystem fungerar som en ledstjärna i vårt dagliga arbete med kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Ta del av vårt verksamhetssystem – klicka här.

Ta del av vår miljöpolicy – klicka här.

Ta del av vår kvalitetspolicy – klicka här.

Ta del av vårt arbetsmiljöarbete – klicka här.

Ta del av vårt miljödiplom – klicka här.