Pågående projekt

Bårhults Företagspark

Uppdragsgivare: Härryda kommun.

Uppdrag: Nyanläggning och utbyggnad av industrigata, gc-väg, va-ledningar, fördröjningsmagasin och belysningsanläggning.

Nyanläggning av cirkulationsplats på befintlig industrigata.

Form: Generalentreprenad.

Start: Hösten 2016.

Färdigställande: Vintern 2018.

Ordervärde: 20 MSEK.

 

Kv Flygaren

Uppdragsgivare: Vårgårda kommun.

Uppdrag: Nyanläggning av industrigata, gc-väg, va-ledningar, fördröjningsmagasin samt belysningsanläggning.

Form: Generalentreprenad.

Start: Hösten 2016.

Färdigställande: Våren 2017.

Ordervärde: 9 MSEK.

 

Stenkullens Förskola

Uppdragsgivare: PEAB.

Uppdrag: Nyanläggning av förskola med tillhörande lekområde, Nyanläggning av kommunalt VA.

Form: Totalentreprenad.

Start: Sommaren 2016.

Färdigställande: Våren 2017.

Ordervärde: 8 MSEK.

 

Långareds Förskola

Uppdragsgivare: PEAB.

Uppdrag: Nyanläggning av förskola med tillhörande lekområde samt upprustning av befintligt.

Form: Totalentreprenad.

Start: Sommaren 2016.

Färdigställande: Våren 2017.

Ordervärde: 6 MSEK.

 

E20 Etapp 1

Uppdragsgivare: Svevia.

Uppdrag: Nyanläggning av lokalgata, gc-väg, va-ledningar, fördröjningsmagasin samt belysningsanläggning.

Form: Generalentreprenad.

Start: Hösten 2015.

Färdigställande: Vinter 2017.

Ordervärde: 19 MSEK.