Goda exempel

Nedan följer några goda exempel på utförda jobb, där E Sundell AB varit en viktig partner till uppdragsgivaren.

 

Nolhaga Park, Alingsås

_MG_4461

Uppdragsgivare: Alingsås kommun.

Uppdrag: Renovering och tillbyggnad av befintlig parkeringsplats utanför Nolhagahallen. Totalt 288 parkeringsplatser.

Form: Generalentreprenad.

Start: Hösten 2013.

Färdigställande: Våren 2014.

Ordervärde: 5,9 MSEK.

 

Stockslycke förskola, Alingsås

_MG_4483

Uppdragsgivare: SERNEKE.

Uppdrag: Tillbyggnad av förskola och nyanläggning av lekplats.

Form: Generalentreprenad.

Start: Hösten 2013.

Färdigställande: Våren 2014.

Ordervärde: 2,7 MSEK.

 

Stadsskogen, Alingsås

_MG_4476

Uppdragsgivare: Alingsås kommun.

Uppdrag: Nyanläggning av gata med tillhörande VA-ledningar.

Form: Generalentreprenad.

Start: Vintern 2013.

Färdigställande: Sommaren 2013.

Ordervärde: 3,2 MSEK.

 

Konstgräsplan, Härryda

_MG_4503

Uppdragsgivare: Västmark.

Uppdrag: Schakt, fyllnads- och grundläggningsarbete inför anläggandet av en ny konstgräsplan.

Form: Underentreprenör.

Start: Hösten 2012.

Färdigställande: Vintern 2012.

Ordervärde: 3,5 MSEK.

 

Rondell bolltorp, Alingsås

_MG_2356

Uppdragsgivare: Samverkansprojekt mellan Trafikverket och Alingsås kommun.

Uppdrag: Iordningställande av rondell med tillhörande gång- och cykelväg vid kv Fodret.

Form: Generalentreprenad.

Start: Våren 2014.

Färdigställande: Sommaren 2014.

Ordervärde: 5,4 MSEK.

 

_MG_3001