Rondell Bolltorp, Alingsås

2014-05-08

_MG_2356

Uppdragsgivare: Samverkansprojekt mellan Trafikverket och Alingsås kommun.

Uppdrag: Iordningställande av rondell med tillhörande gång- och cykelväg vid kv Fodret.

Form: Generalentreprenad.

Start: Våren 2014.

Färdigställande: Sommaren 2014.

Ordervärde: 5,4 MSEK.