Vi ökar upp takten i Lagmansholm

2014-09-22

Pga av rådande väderlek kör vi hårt för att färdigställa självfallsledningen på 700 meter. Vädret är verkligen med oss och det är vi givetvis tacksamma för! Nu återstår det bara 4300 meter tryckledning att färdigställa. Då har vi även sprängt 3000 m3 berg flyttat på 10000 m3 jordschakt och lagt ner 11000 meter tomslang för Lagmansholms fiberförening