Ett brett erbjudande!

E Sundell AB utför alla typer av förekommande markarbeten i branschen, från orörd mark till färdig markentreprenad och allt däremellan. Du som beställare avgör vad du behöver hjälp med. Antingen utför vi uppdraget som en beställning, eller så engagerar du oss för en totalentreprenad där vi även är behjälpliga med projekteringen.

Vi kan bland annat erbjuda följande tjänster:

 • Mark- och grundarbeten inför nybyggnation
 • Markprojektering
 • Väg-, bro- och gatuarbeten
 • Asfaltering och grusjustering
 • Cirkulationsplatser
 • El-, fiber- och VA-entreprenader
 • Dagvattenanläggningar
 • Överföringsledningar
 • Husgrunder
 • Platt- och stensättningar
 • Lekplatsbyggnation
 • Stenmurar

Kontakta oss gärna för mer information

Behöver du hjälp med ett specifikt markarbete eller vill veta mer om oss i allmänhet – tveka inte att ta kontakt med oss så berättar vi mer.